แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี.) :

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร /

คณะทำงาน ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ยุทธนา นรภูมิพิภัชน์, ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2544
Subjects: การควบคุมกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมการผลิต
อาหาร -- การผลิต
กรรมวิธีการผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information