การประชุมทางวิชาการ ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน" 29-30 มกราคม 2552 /

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2552
Subjects: การพัฒนาชนบท -- วิจัย -- การประชุม
ความมั่นคงทางอาหาร -- วิจัย -- การประชุม
สุขภาพ -- วิจัย -- การประชุม
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- วิจัย -- การประชุม
ทรัพยากรธรรมชาติ -- การจัดการ -- วิจัย -- การประชุม
สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ -- วิจัย -- การประชุม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- วิจัย -- การประชุม
การเรียนรู้ -- วิจัย -- การประชุม
การศึกษาต่อเนื่อง -- วิจัย -- การประชุม
สิทธิมนุษยชน -- วิจัย -- การประชุม
ครอบครัว -- วิจัย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: Q179.92 ม246 2552
Copy 1
Available