จับกระแส :

การรักษาและยาใหม่ 3 = Natural sources & active compound discovery /

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการการวิจัยฤทธิ์ชีวภาพและการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากพืชเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ; บรรณาธิการ, ธีรศักดิ์ โรจนาราธา, ปนัดดา พัฒนวศิน, บุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ.

Other Authors: การประชุมวิชาการ, ธีรศักดิ์ โรจนาราธา,, ปนัดดา พัฒนวศิน,, บุรัสกร ทรัพย์สุพรรณ,, มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์., ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร., โครงการการวิจัยฤทธิ์ชีวภาพและการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากพืชเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง., สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Chemistry, -- Pharmaceutical -- congresses
Drug -- Therapy -- congresses
Medicine, -- Herbal -- congresses
Pharmaceutical -- Preparations -- congresses
Pharmacokinetics -- congresses
Plants, -- Medicinal -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: W3 ก482จ 2551
Copy 1
Available