ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น =

Thai governors : anlytical and comparative studies with Their American, French, and Japanese counterparts /

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

Main Author: วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
Format: BOOKS
Language: English
Published: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Subjects: ผู้ว่าราชการจังหวัด
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1746 ว689ผ 2541
Copy 1
Not available