การศึกษาข้อคะลำของชาวผู้ไทยบ้านนาอวนน้อย ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร /

สมนึก นุชแม้น

No Cover Image
Main Author: สมนึก นุชแม้น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(ศศ.ม.(ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร,2552.
Subjects: ผู้ไท -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Humanities, Thesis

Call Number: DS568 ส253ก 2552
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS568 ส253ก 2552
Copy 1
Available