การศึกษาข้อมูลวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทย :

ภาคอีสาน :วรรณกรรมมุขปาฐะ /

จารุวรรณ ธรรมวัตร...(และคนอื่น ๆ)

No Cover Image
Main Author: จารุวรรณ ธรรมวัตร
Other Authors: โสภี อุ่นทะยา, ทม เกตุวงศา, ชินภัทร อุ่นทะยา, ศศิธร อ่อนเหลา, ปรารถนา มะลิไทย, พรรณยุพา ธรรมวัตร, สำนักส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2550
Subjects: วัฒนธรรมไทย -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS568 จ337ก 2550
Copy 1
Available