ยอกอักษร ย้อนความคิด /

นพพร ประชากุล

Other Authors: นพพร ประชากุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อ่าน : 2552
วิภาษา,
Subjects: วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรม -- ประวัติและวิจารณ์
นักปรัชญา
วรรณกรรมสังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์
สตรี -- ภาวะสังคม
มานุษยวิทยา -- รวมเรื่อง
ลัทธิอาณานิคม
สังคมวิทยา -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: PL4222 ย168 2552
Volume ล.1 Copy 7
Available
Volume ล.2 Copy 8
Available

Humanities, Stack

Call Number: PL4222 ย168 2552
Volume ล.1 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 4
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PL4222 ย168 2552
Volume ล.2 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available