รายงานการวิจัยการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทบ้าน =

The study of vernacular architecture in prayao provinec a case study of house /

โดย เฉลิมชัย เงารังษี, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เฉลิมชัย เงารังษี, ธนพงษ์ บุญญะฤทธิ์, วงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา, สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์, ปริญญา วชิรนิเวศน์, วิติยา ปิดตังนาโพธิ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544
Subjects: สถาปัตยกรรม -- ไทย(ภาคเหนือ)
สถาปัตยกรรม -- พะเยา
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA6022.N69 ร451 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available