เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก :

รวมบทความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก /

จัดพิมพ์โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มหิตลาธิเบศร -- อดุลยเดชวิกรม -- พระบรมราชชนก, -- สมเด็จพระ, -- 2434-2472
Medicine -- Thai -- History
History -- of -- Medicine
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WZ100 ม251ฉ 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available