อำนาจและความขัดแย้งบนร่างกายของผู้หญิง :

สิทธิการเจริญพันธุ์และเพศสัมพันธุ์ของวัยรุ่นหญิง : แนวคิดสตรีนิยม /

นาถฤดี เด่นดวง

No Cover Image
Main Author: นาถฤดี เด่นดวง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : รันนิ่ง พรีเพรส ซิสเต็ม จำกัด, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สตรีนิยม
สตรี -- ภาวะสังคม
ภาวะเจริญพันธุ์
เพศสัมพันธ์
วัยรุ่นหญิง -- ไทย
การทำแท้ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1181 น464อ 2552
Copy 2
Checked out Due: 2023-9-29 Recall This

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1181 น464อ 2552
Copy 1
Available