2 ทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรีสู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย /

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Other Authors: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ทนคงของมนุษย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, 2553
Subjects: สิทธิสตรี -- ไทย
สตรี -- ไทย
การพัฒนาสตรี
การวางแผนสตรี
สตรี -- นโยบายของรัฐ
สตรี -- ไทย -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1750.55 ส473 2553
Copy 1
Available