การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก /

วัชรพงค์ เพชรรัตน์

No Cover Image
Main Author: วัชรพงค์ เพชรรัตน์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: การดำเนินงาน -- กองทุนหมู่บ้าน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.592.C6 ว387ก 2553
Copy 1
Available