ศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและความเข้าใจในนโยบายกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน ในเขตตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร/

ณัฐพงศ์ สิทธิ์น้อย

No Cover Image
Main Author: ณัฐพงศ์ สิทธิ์น้อย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (รป.ม.(นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: กองทุนหมู่บ้าน
การพัฒนาชุมชน -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ณ339ศ 2553
Copy 1
Available