การพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาดินไทยบ้านนานา กลุ่มแสงธรรม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร =

THE PACKAGING DESIGN FOR THAI CLAY DOLL OF SANGTHAM GROUP , PHICHIT /

มัลลิกา กองทอง

No Cover Image
Main Author: มัลลิกา กองทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศป.บ.(การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: ตุ๊กตา
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 ม377ก 2553
Copy 1
Available