การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไม้นายโถของกลุ่มตุ๊กตาไม้บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ =

THE PACKAGE DESIGN FOR NAITHO WOODEN DOLLS OF THE BANLONGNOUR WOODEN DOLLS GROUP IN TUMBOL LONGNOUR, AMPHOR DOISAKET, CHIAANGMAI PROVINCE /

ชุติมาพร ศรีปีน

No Cover Image
Main Author: ชุติมาพร ศรีปีน
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ.(การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
ตุ๊กตา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: TS197.5 ช617ก 2553
Copy 1
Available