สตรีนิยมและขบวนการผู้หญิง :

ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาสังคมข้ามชาติและขบวนการสังคมแนวใหม่ /

โดย อมรา พงศาพิชญ์

Main Author: อมรา พงศาพิชญ์
Other Authors: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548
Subjects: สตรี
สตรีศึกษา
สิทธิสตรี
สตรี -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1236 อ293ส 2548
Copy 1
Available