ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่อความมั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนล่าง ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง

The effect of Yoga exercises on lumbar stabilization in patients with chronic low back pain/

วรพรรณ ลาสิม, อุชณาพรรณ นนท์ศิริ และสันติ เดชสิริ

No Cover Image
Main Author: วรพรรณ ลาสิม
Other Authors: อุชณาพรรณ นนท์ศิริ, สันติ เดชสิริ
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: โครงงาน (คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: กายภาพบำบัด
ปวดหลัง -- การรักษาด้วยการออกกำลังกาย
โยคะ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Audio Visual

Call Number: AHSCD-ROM138
Copy 1
Available