สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว =

Obstetrics & gynecology for family physicians /

บรรณาธิการ, กนก สีจร...และคนอื่นๆ].

Other Authors: กนก สีจร,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Genital -- Diseases, -- Female -- Congresses
Obstetrics -- Congresses
สูติศาสตร์ -- การประชุม.
นรีเวชวิทยา -- การประชุม.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WQ100 ส886 2545
Copy 3
Available
Copy 4
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WQ3 ส886 2545
Copy 1
Available

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WQ100 ส886 2545
Copy 2
Available