สายใยชุมชนต้นแบบ :

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Other Authors: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2553
Subjects: ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชุมชน -- การจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนาชุมชน -- ไทย
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- ไทย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ส661 2553
Copy 1
Available