การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไม้รูปสัตว์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตุ๊กตาไม้ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ =

The Packaging Design for Community Enterprise Wooden Dolls of the Banlongnour Eooden Dolls Group i Tnmbol Longnour Amphor Doisaket Chiangmai Province /

จิราวรรณ อินเกิด

No Cover Image
Main Author: จิราวรรณ อินเกิด
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศป.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ตุ๊กตาไม้ -- บรรจุภัณฑ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS197.5 จ541ก 2554
Copy 1
Available

Architecture, Thesis

Call Number: TS197.5 จ541ก 2554
Copy 2
Available