การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี : กรณีศึกษาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคร จังหวัดกำแพงเพชร /

วิรุฬห์ ศิริพันธ์

No Cover Image
Main Author: วิรุฬห์ ศิริพันธ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
Subjects: วัยรุ่น -- กำแพงเพชร
ความขัดแย้ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HV9202.55.A6 ว698ก 2553
Copy 1
Available