แนวทางการป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก /

ปฐมพงศ์ สราญรมย์

No Cover Image
Main Author: ปฐมพงศ์ สราญรมย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (รป.ม. (นโยบายสาธารณะ))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: เด็ก -- การกระทำผิด
เยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา -- การควบคุม
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

Social, Thesis

Call Number: HV9202.55.B2 ป142น 2554
Copy 1
Available