ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในเขตอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย /

พระครูวินัยธรภาณุศิลป์ ยโสธรโร

No Cover Image
Main Author: พระครูวินัยธรภาณุศิลป์ ยโสธรโร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: ความก้าวร้าวในวัยรุ่น
เยาวชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HV9202.55.A6 พ322ค 2554
Copy 1
Available