รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2554 :

เจตคติ : ความเสมอภาคหญิงชายในสังคมไทย /

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Other Authors: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2554
Subjects: ความเสมอภาค
บทบาทตามเพศ
สตรี -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 103 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
ISBN: 9786167192611