การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 7 :

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งมั่นงานวิจัยพัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก = Abstract of the 7th Naresuan Research Conference /

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

No Cover Image
Other Authors: การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย", มหาวิทยาลัยนเรศวร. กองบริหารการวิจัย.
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Research -- congresses -- abstracts -- Naresuan -- University
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Reference

Call Number: W3 ก475ก 2554
Copy 1
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2552
Copy 4
Available
Volume v.2 Copy 5
Available
Volume v.1 Copy 6
Available

Social, Stack

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2554
Volume ล.1 Copy 5
Not available
Volume ล.2 Copy 6
Not available