เวชศาสตร์ร่วมสมัย /

บรรณาธิการ,ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ...[และคนอื่น ๆ ]

Other Authors: ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์., มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล -- การประชุม
มหาวิทยาลัยมหิดล. -- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี -- การประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. -- คณะแพทยศาสตร์ -- การประชุม
การแพทย์ -- รวมเรื่อง
Social -- Medicine
Medicine -- Congresses
Community -- Medicine
Clinical -- Medicine -- congresses
Family -- Practice -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WB100 ว896 2554
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available