ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะในการเผชิญความเจ็บปวดกับระดับความเจ็บปวดในระยะคลอด =

Relationships between perceived pain coping self-efficacy and labour pain level /

บุญสืบ โสโสม

Main Author: บุญสืบ โสโสม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2539
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
Subjects: Labor -- Pain
Self -- Efficacy
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Thesis

Call Number: W4 บ591ค 2539
Copy 1
Available