เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2545 :

Pediatrics : From prevention to health promotion /

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, อุษา ทิสยากร, บรรณาธิการ.

Other Authors: วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์,, ชิษณุ พันธุ์เจริญ,, อุษา ทิสยากร,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pediatrics -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WS100 ว896 2545
Copy 1
Available