เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2545 :

Medicine beyond the horizon /

สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง, บรรณาธิการ.

Other Authors: สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pediatrics -- Congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WS100 ว896 2545
Copy 1
Available