การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 6 :

วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 29-31 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก = Proceedings 1 Naresuan Research Conference 2010 WSustainable Ways of Living Based on a Sufficiency Economy /

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

No Cover Image
Other Authors: การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย", มหาวิทยาลัยนเรศวร. กองบริหารการวิจัย.
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Research -- congresses -- abstracts -- Naresuan -- University
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Reference

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2553
Volume v.2 Copy 2
Available
Volume v.1 Copy 5
Available