เพศไม่นิ่ง :

ตัวตน เพศภาวะ เพศวิถีในมิติสุขภาพ /

สุไลพร ชลวิไล, ผู้เขียน ; พิมพวัลย์ บุญมงคล และมลฤดี ลาพิมล, บรรณาธิการ

Main Author: สุไลพร ชลวิไล
Other Authors: พิมพวัลย์ บุญมงคล,, มลฤดี ลาพิมล,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Subjects: เพศ
เพศศึกษา
สตรี -- ภาวะสังคม
สิทธิสตรี -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 613 ส868พ 2550
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: HQ18 ส868พ 2550
Copy 1
Available