ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

45. Variety in neurosurgery common complication and pitfall in surgery /

บรรณาธิการ,สงวนสิน รัตนเลิศ

Other Authors: สงวนสิน รัตนเลิศ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Intraoperative -- Complications
Neurosurgical -- Procedures
Neurosurgery
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนีท้ายเล่ม
ชื่อเรื่องจากปกนอก :ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 45 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา
Physical Description: ก-ฎ,298 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Bibliography: เอกสารอ้างอิงท้ายบท
ISBN: 9789743507427