ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

45. Variety in neurosurgery common complication and pitfall in surgery /

บรรณาธิการ,สงวนสิน รัตนเลิศ

Other Authors: สงวนสิน รัตนเลิศ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Intraoperative -- Complications
Neurosurgical -- Procedures
Neurosurgery
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5 ศ338 2554
Volume ล.45 Copy 1
Available
Volume ล.45 Copy 2
Available