ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง =

Effctiveness of Educative Supportive Program on Self-Care Behaviors and Pain Level Among Patients With Chronic Low Back Pain /

กาญจนา นิ่มตรง

No Cover Image
Main Author: กาญจนา นิ่มตรง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรัง -- การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Nurse, Thesis

Call Number: W4 ก426ผ 2555
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RA776.95 ก426ผ 2555
Copy 1
Available