รายงานวิจัยเรื่อง ผลของไนโตรกลีเซอรีนต่อโมเดลหนูทดลองที่มีความเจ็บปวดบริเวณข้อต่อขากรรไกร =

Effect of nitroglycerin on the animal model of temporomandibular pain /

สิริพร ฉัตรทิพากร... [และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: อัญชลี พงศ์ชัยเดชา, วาสนา ปรัชญาสกุล, นิพนธ์ ฉัตรทิากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยา ช่องปาก
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยา ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Subjects: Analgesics -- research
Nitroglycerin
Pain -- drug -- therapy -- animal -- models -- research
Temporomandibular -- joint -- animal -- models -- research
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Research

Call Number: QV156 ร451 2550
Copy 1
Available