การศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก (ระยะต้น) /

โดย ทัศนีย์ ทานตวณิช ... [และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน โครงการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2522
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออก)
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ชลบุรี
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ฉะเชิงเทรา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information