การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 8 :

นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 28-29 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก = Naresuan Research Conference of the 8th Innovative Knowledge for ASEAN Community /

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Other Authors: การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย", มหาวิทยาลัยนเรศวร. กองบริหารการวิจัย.
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Subjects: Research -- congresses -- abstracts -- Naresuan -- University
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Science, Stack

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2555
Copy 15
Available
Copy 14
Available

SciTech, Research

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2555
Copy 3
Available
Volume ล.3 Copy 18
Available
Volume ล.1 Copy 16
Available

Nurse, Government Pub.

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2555
Volume ล.2 Copy 20
Available
Volume ล.3 Copy 21
Available
Volume ล.1 Copy 19
Available

Law, Government

Call Number: Z5055.T5N3 ก475 2555
Volume ล.3 Copy 3
Available
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2555
Volume ล.3 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available

Humanities, Research

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2555
Copy 0
Available

Social, Research

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2555
Copy 2
Not available

SciTech, Reference

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2555
Copy 2
Checked out Due: 2019-6-12 Recall This

SciTech, Thai Stack

Call Number: Z5055.T5N3 ก475ก 2555
Volume ล.2 Copy 1
Available