การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ :

กรณีศึกษาเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย =

วรสิทธิ์ เจริญศิลป์

No Cover Image
Main Author: วรสิทธิ์ เจริญศิลป์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2556
Thesis Information: การศึกษาอิสระ (ร.บ.(รัฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
Online Access: Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G156.5.H47 ว291ก 2556
Copy 1
Available