แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11(พ.ศ.2555-2559) /

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2555
Subjects: การวางแผนสตรี
สตรี -- นโยบายของรัฐ -- ไทย
สตรี -- ภาวะสังคม -- ไทย
ความเสมอภาค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HQ1750.55 ผ933 2555-59
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available