ไอโซควิโนลีน ปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และฤทธิ์ทางชีวภาพ =

Isoquinolines: Reactions, Synthesis and Bioactivities /

รัชนก ปิ่นแก้ว

Main Author: รัชนก ปิ่นแก้ว
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาเคมี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556
Subjects: เคมี -- วิเคราะห์
ไอโซควีโนลีน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QD421 ร323อ 2556
Copy 2
Available
Copy 1
Available