สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.... =

Statistical Thailand... /

[ผู้จัดทำ ประทีป อัศวภูมิ ... และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ประทีป อัศวภูมิ, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554
Subjects: สาธารณสุข -- ไทย -- สถิติ
สถิติทางการแพทย์
ไทย -- ประชากร -- สถิติ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: RA407.5.T5 ส326 2554
Copy 1
Cataloging Quick Book
Copy 1
Cataloging Quick Book

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA407.5.T5 ส326 2554
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available