สรุปสถิติที่สำคัญ (ฉบับย่อ) พ.ศ. 2554 =

Statistical Thailand 2011 /

[ผู้จัดทำ ประทีป อัศวภูมิ ... และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ประทีป อัศวภูมิ, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุท ธศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554
Subjects: สาธารณสุข -- ไทย -- สถิติ
สถิติทางการแพทย์
ไทย -- ประชากร -- สถิติ
ไทย -- ภาวะเสรษฐกิจ -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: RA407.5.T5 ส356 2554
Copy 1
Available