วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต =

JOURNAL OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND LIFE QUALITY.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
Subjects: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. -- คณะเกษตรศาสตร์ -- วารสาร
การพัฒนาชุมชน -- วารสาร
คุณภาพชีวิต -- วารสาร
วิจัย -- วารสาร
Online Access: ฉบับออนไลน์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับออนไลน์

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร ว.ก494
Copy 0
Library use only