รูปแบบแผนผังชุมชนอีสานสายวัฒนธรรมไท =

Settlement patterns of Tai culture in the Northeast Thailand /

ธาดา สุทธิธรรม

Main Author: ธาดา สุทธิธรรม
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
Subjects: ผังเมือง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
การใช้ที่ดิน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA7435.A1 ธ511ร 2549
Copy 1
Available

Architecture, Stack

Call Number: NA7435.A1 ธ511ร 2549
Copy 2
Available