โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ขอนแก่น] : ศูนย์, 2550
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -- ไทย -- ชัยภูมิ
ชัยภูมิ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: G156.5.E26 ร451 2551
Copy 1
Available