การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัทคาร์กิลล์สยาม ประเทศไทย สาขาจังหวัดพิษณุโลก =

Increasing of warehouse managment efficiency : the case of cargill siam LTD., Phitsanulok /

ทิพวรรณ เดชธาดา

No Cover Image
Main Author: ทิพวรรณ เดชธาดา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2555
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม. (การบริหารเชิงกลยุทธ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
Subjects: การจัดการคลังสินค้า
คลังสินค้า
Online Access: Fulltext
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5485 ท478ก 2555
Copy 1
Available