ราชศิลป์พัสตราภรณ์ /

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พพระบรมราชินีนาถ

Other Authors: พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ, 2555
Subjects: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, -- สมเด็จพระนางเจ้า, -- 2475- -- การแต่งกาย
เครื่องแต่งกาย -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: GT1520 ร427 2555
Copy 1
Available