ประวัตินาฏศิลป์ไทย :

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์

Main Author: พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
Subjects: นาฏศิลป์ไทย -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การรำ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 793.319593 พ242ป 2558
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available

Humanities, Stack

Call Number: DS588.NE63 พ171ป 2558
Copy 0
Available