การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม :

จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้ในคลินิก /

สุวดี โฆษิตบวรชัย

Main Author: สุวดี โฆษิตบวรชัย
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
Series: ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ; ลำดับที่ 107
Subjects: Radiography,Dental
ฟัน -- การบันทึกภาพด้วยรังสี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: WN230 ส868ก 2557
Copy 1
Available