ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาค 2 /

ประภัสสร์ เทพชาตรี, บรรณาธิการ

Other Authors: ประภัสสร์ เทพชาตรี,, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์อาเซียนศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
Series: TU ASEAN Forum 8.
Subjects: สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

College of ASEAN, Stack

Call Number: HC441 ท931 2558
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441 ท931 2558
Copy 1
Available